Jurist arbeidsrecht

Zoek je een bedrijfsjurist die gespecialiseerd is in arbeidsrecht? Onze deskundige juristen staan voor je klaar en geven advies in een begrijpelijke taal.

Jurist arbeidsrecht

Table of Contents

Juridisch adviseur arbeidsrecht

Zoek je een bedrijfsjurist die gespecialiseerd is in arbeidsrecht? Onze deskundige juristen staan voor je klaar en geven advies in een begrijpelijke taal. Voor ons staat het leveren van een oplossingsgericht advies centraal. Hierbij zetten wij onze expertise niet alleen voor je in, maar laten we je ook weten wat en hoe we dit doen. Het bieden van transparantie is wat ons als arbeidsrecht juristen onderscheidt. Hoe kunnen wij je van dienst zijn?

Een juridische kwestie of onderwerp. Uiteindelijk krijgt iedereen ermee te maken. In het arbeidsrecht zijn de mogelijkheden vrij groot. In sommige gevallen kunt u een kwestie met het bedrijf zelf oplossen, misschien met wat goede aanbevelingen van uw omgeving. Het wordt anders als de kwestie niet gelijk kan worden opgelost of als er een rechtszaak dreigt. In die gevallen zijn professionele aanbevelingen zeer essentieel. Uw werk is uw inkomen, en uw inkomen is de basis voor de uitgaven voor uw leven. Het is dus uiterst belangrijk!

Onze professionele juristen staan klaar om u te helpen en adviseren in begrijpelijke taal. Daarbij zetten we niet alleen onze expertise voor u aan het werk, maar laten we u ook begrijpen wat en hoe we dat doen. Transparantie is wat ons onderscheidt als jurist arbeidsrecht.

Arbeidsrecht jurist

Daarnaast zijn er ook contracten tussen werknemer en werkgever. De maximale duur van de proeftijd, het aantal uitreizen, uw loon en eventuele andere afspraken zoals het gebruik van de leaseauto, enzovoort.

Het Burgerlijk Wetboek bestaat uit bepalingen over bijvoorbeeld de betekenis van de arbeidsovereenkomst, opzegtermijnen, opzegverboden, opzeggingsgronden en de proeftijd. De Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst bevat het beleid inzake de collectieve arbeidsovereenkomst. De Wet flexibel werken regelt onder meer het recht op wijziging van werktijden, arbeidsplaats en arbeidsduur. De Wet arbeid en zorg bestaat onder meer uit regelingen over zwangerschap en bevalling, maar ook uit regelingen over kortdurend en langdurend zorgverlof en volwassenenverlof.

Jurist arbeidsrecht

Opstellen van arbeidsovereenkomsten

Er zijn veel modelarbeidsovereenkomsten in omloop. Deze worden doorgaans gratis aangeboden via het web. Deze overeenkomsten voldoen niet altijd aan uw specifieke wensen en situatie. Zo hebben afspraken op collectief niveau meestal effect. In veel collectieve overeenkomsten zijn aanvullende rechten en plichten vastgelegd met betrekking tot verlof en afwezigheid op collectief niveau. De loondoorbetalingsverplichting tijdens ziekte kan hoger zijn dan het wettelijk minimum. De cao kan bepalen dat bij gezondheidsproblemen eerst een aantal wachtdagen geldt. Bepaalde groepen werknemers kunnen recht hebben op extra vakantiedagen. In de cao worden ook vaak specifieke gebeurtenissen beschreven waarvoor extra verlof kan worden opgenomen.

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst

In dit geval wordt een beëindigingsovereenkomst opgesteld, meestal een vaststellingsovereenkomst genoemd. Bij het overeenkomen van een vaststellingsovereenkomst is het bedrijf de werknemer niet de wettelijke transitievergoeding verschuldigd, wat impliceert dat de beëindigingsvergoeding een flexibele post is. Als het initiatief voor de beëindiging bij het bedrijf ligt, de werknemer geen verwijt kan worden gemaakt en er geen herplaatsingsmogelijkheden zijn, geeft een vaststellingsovereenkomst het personeelslid recht op een werkloosheidsuitkering.

Beëindiging met wederzijds goedvinden

Uw werkgever zal doorgaans proberen een ontslagprocedure te voorkomen. Uw werkgever wil dan de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden beëindigen. Uw bedrijf zal dit doen door u een ontslagvoorstel, een beëindigingsovereenkomst of een vaststellingsregeling aan te bieden. De werkgever kan u ook vragen om schriftelijk in te stemmen met het ontslag.

Onze ervaring is dat werkgevers doorgaans grote druk uitoefenen op hun medewerkers om snel in te stemmen met uw ontslag. Juridisch gezien moet uw werkgever u de tijd gunnen die u nodig heeft om juridisch advies in te winnen.

In dat geval wordt een beëindigingsregeling opgesteld, doorgaans een vaststellingsovereenkomst genoemd. Bij een vaststellingsovereenkomst is het bedrijf de werknemer niet de wettelijke transitievergoeding verschuldigd, wat betekent dat de ontslagvergoeding een onderhandelbaar goed is. Als de oorzaak van de beëindiging bij de werkgever ligt, de werknemer geen verwijt kan worden gemaakt en er geen herplaatsingsmogelijkheden zijn, geeft een vaststellingsovereenkomst de werknemer recht op werkloosheidsvoordelen. Uw werkgever wil dan de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden beëindigen. Dit doet uw bedrijf door middel van een beëindigingsvoorstel, een beëindigingsovereenkomst of een vaststellingsovereenkomst.

Jurist arbeidsrecht

We kunnen u aanmoedigen en bijstaan met, om een paar dingen te noemen:

– ontslag op staande voet
– onderhandelingen over beëindiging van het dienstverband
– vaststellingsovereenkomst
– wijziging van arbeidsvoorwaarden
– verbetertraject
– aanbevelingen over concurrentiebeding

Contact jurist arbeidsrecht​

Kingsfordweg 151
1043 GR Amsterdam

020-4917801

info@ris-rijkschroeff.nl